A kolostor története PDF Nyomtatás E-mail

Csallóköz szigete századokkal ezelőtt is híres volt termékenységéről és népének szorgalmáról. S ha a kanyargó Duna számos ágával tavasszal nem rakoncátlankodott, a lakosság mindig gazdag termésre számíthatott. Ezért aztán a népes községek egymást érték, s gyarapodtak gazdagságban és műveltségben. A legszebb hitélet virágzott itt; a lakosság mind katolikus volt, s így mindnyájan Mária-tisztelők.
     A mohácsi vész után itt is megváltozott a helyzet. Elterjedt ide is Luther vallása, mivel a főurak, akiknek itt nagy birtokaik voltak, politikából és érdekből pártfogásba vették az új vallást, így számos településen túlsúlyra emelkedett.  Egyes főurak azonban igyekeztek a XVII. sz. elejétől kezdve ezt megakadályozni. Így Pálffy Pál nádor, aki mindent elkövetett, hogy birtokain a lutheránusokat a katolikus vallásra visszatérítse. Mivel lelkiismerete nem engedte, hogy jobbágyait vallás változtatásra kényszerítse, azért a legtöbb birtokán nem tudott sikert elérni. Különösen szerette volna a katolikus vallást visszaállítani birtokain Csallóközben. Nem sok eredménnyel, mert itt is csak térítéssel akarta jobbágyait a katolikus egyházba visszavezetni, azonban a paphiány miatta nem kapott papokat erre a célra. Ekkor merült fel lelkében az a gondolat, hogy Csallóközben letelepíti Szent Ferenc buzgó fiait.

 

Bővebben...
 
Bacsfa történelme PDF Nyomtatás E-mail

      Az első említés a faluról 1205-ből származik, később 1319-ben Bochfolua néven szerepel, majd 1321-ben mint Boch és az 1328-ból származó oklevélben Iobagio Strigoniensis ecclesie villa Boch név áll. A név valószínűleg Bács személynévből ered. Feltételezhető, hogy a falu a 12. században jött létre, viszont a Magyar Királyság határait védő faluk jegyzékében nem szerepel. Az 1229-ből származó oklevélben a falu Boch néven van említve, ami a Bács név korabeli átírását rejti. Ehhez hozzácsatolták  a -falva toldalékot, ami birtokos viszonyt jelez (Bács települése) és, ami az évek múltával a Bacsfa alakba rövidült le. A falu a Vajkai Nemesi Érseki Székhez tartozott és az egyházi nemesek tulajdona volt.

Bővebben...
 


images/joom_kepek/106,2.jpg
images/joom_kepek/Bacsfa4.jpg
images/joom_kepek/konnyezo2.jpg
images/joom_kepek/oltar.jpg
images/joom_kepek/oltar_messzebbrol.jpg
images/joom_kepek/templom.jpg
images/joom_kepek/templom001.jpg
images/joom_kepek/templom_kereszttel.jpg